Private Plaatsingen

Een private plaatsing of een niet-openbare obligatielening is een financieel instrument, doorgaans met vaste rentevoet, die door een KMO wordt uitgegeven teneinde kapitaal op te halen. De verhoogde kapitaaleisen voor banken hadden een terugschroeving van de kredietverstrekking tot gevolg. Merit Capital speelt in op deze kapitaalsbehoefte enerzijds en de vraag naar investeringen met vast rendement anderzijds door aan de hand van het product de investeerders en ondernemers samen te brengen.

Wat zijn de voordelen voor de KMO?

  • Door het uitgeven van obligaties blijft de bestaande aandeelhoudersstructuur ongewijzigd.
  • Obligatiehouders komen in de schuldeisershiërarchie achter de banken waardoor er minder waarborgen vereist worden.
  • De financiering kan gezocht worden in een lokaal investeringspubliek die een aversie hebben ten aanzien van volatiele beleggingen.

Wat zijn de voordelen voor de investeerder?

  • Vast rendement over een vaste termijn getoetst aan het risico.
  • Duidelijk omschreven waarborgen worden toegekend aan de obligatiehouders.

De meerwaarde van Merit Capital?

Merit Capital heeft een zeer ruime ervaring in het ontwikkelen en plaatsen van obligaties voor de KMO-markt. De emittent levert de noodzakelijke informatie aan die, na grondige analyse, wordt gebruikt om een informatiememorandum op te stellen met als doel om potentiële investeerders naar best vermogen te informeren.

Voor meer informatie over private plaatsingen kunt u mailen naar: info@meritcapital.be