Beleggingsfilosofie

Beleggingsfilosofie

Merit Capital onderscheidt zich van andere vermogensbeheerders door de focus te leggen op kapitaalbehoud zonder daarbij de up-side uit het oog te verliezen. Behoud van kapitaal in moeilijke marktomstandigheden is van doorslaggevend belang voor uw rendement op langere termijn.

Een goede beheerder dient daarom tijdig de risico’s af te bouwen indien de markt negatieve signalen begint af te geven. Merit Capital past dit zelf toe in haar beheer maar doet ook beroep op onafhankelijke gespecialiseerde beheerders met dezelfde beleggingsfilosofie.

  • Belangrijke markt-indicatoren als risicopremie, volatiliteit en stress in het financiële systeem vormen een rode draad bij de bepaling van het beleggingsbeleid. Ook maakt Merit Capital gebruik van een uniek market-timing model.
  • De basis van het aandelengedeelte in uw portefeuille wordt gevormd door een selectie van goed presterende aandelenfondsen. Op deze manier beleggen wij goed gespreid naar regio’s, sectoren en beleggingsstijlen. Onze voorkeur gaat uit naar kleinere, onafhankelijke en gespecialiseerde beheerders die benchmarks niet als leidend beschouwen. De prestaties en de risico’s worden nauwlettend gevolgd m.b.v. Morningstar Direct.                            
  • Het rechtstreeks beleggen in individuele aandelen blijft een van de hoekstenen van ons onafhankelijk vermogensbeheer. Onze aandelenanalyse is onder meer gebaseerd op onderzoek van William O’Neil, een Amerikaanse researchfirma met meer dan 50 jaar ervaring.
    O’Neil combineert fundamentele research met technische analyse op basis van onderzoek naar de kenmerken van de winnaars op de Amerikaanse beurs sedert 1880. Naast William O’Neil maken we gebruik van de research van gerenommeerde huizen. Zo komen we op een gefundeerde en onafhankelijk wijze tot een sterke en uitgebreide aandelenselectie.
  • Beheerders met een focus op absolute return die actief arbitreren tussen de belangrijkste beleggingscategorieën vormen een tweede belangrijke pijler in de portefeuille. De beheerders kunnen met andere woorden defensiever beleggen als de marktomstandigheden dat verlangen.
  • Voor het obligatiegedeelte in uw portefeuille kiezen wij tot slot voor een opbouw met enkele gespecialiseerde obligatiebeheerders.