Optieplannen (of aandelenopties) hebben de voorbije jaren veel aan populariteit gewonnen. Een optieplan is bestemd voor werkgevers die hen toelaat een extralegaal voordeel toe te kennen aan hun werknemers en/of bedrijfsleiders.
 
In het geval van een optieplan geeft de werkgever aan zijn werknemers of zichzelf het recht om een bepaalde hoeveelheid van een onderliggende waarde, tegen een vooraf vastgestelde prijs (uitoefenprijs) en op een bepaalde datum of gedurende een overeengekomen periode, te verhandelen.

Aandelenopties loontrekkenden

Dit houdt in dat de werkgever beslist om voor een bepaald bedrag dergelijke opties aan te kopen en vervolgens deze toekent aan zijn werknemers. Als u uw werknemers aandelenopties aanbiedt, kunnen zij deze onmiddellijk terug verkopen en zo de geldwaarde van de aandelenopties ontvangen. Hierdoor ontstaat een belastbaar voordeel én geldt een vrijstelling van sociale zekerheidsbijdragen.

Uw werknemers bepalen zelf wanneer ze de aan hen toegekende aandelenopties verkopen. Heel vaak gebeurt dat onmiddellijk na de toekenning ervan.Gelieve rekening te houden dat er een bedrijfsvoorheffing van (maximaal) 53,5% op de slotkoers van de aandelenoptie verschuldigd zal zijn. Deze maximale schijf in de bedrijfsvoorheffing houdt rekening met gemeentelijke opcentiemen ten belope van 7 % op de personenbelasting.  het is mogelijk dat uw gemeente hogere of lagere opcentiemen vestigt. Het beursrisico voor uw werknemers is reëel, maar kan beperkt worden tot 1 dag.

Als houder van een aantal stukken van deze structured note, bestaat je optie uit een aankooprecht op een aantal aandelen van de op de beurs verhandelde beleggingsvennootschap ‘Multi Units Luxembourg Lyxor ETF DAX’ met als ISIN code LU0252633754. Dit is een zogenaamd “tracker fund”, dat als enige doelstelling heeft de evolutie van de Duitse DAX index optimaal te volgen. De koers van de desbetreffende optie kunt u hieronder terugvinden.

Voor de effectieve toekenning dient u rekening te houden met de uitgiftekalender. In de meeste maanden zijn er twee uitgiften van aandelenopties (tijdens de maanden juli, augustus, oktober en december is er slechts één uitgifte).

Voor advies en historische koersen gelieve contact op te nemen via optieplan@meritcapital.be

Onderaan deze pagina kunt u de koers bekijken.

KOERS - 26 / 03 / 2019

ISIN                                 Beschrijving                                                 1st sale date                 Price (BID)

LU1397444545         EUR 5Y CALL LOOKBACK DAX 2019/3-1        14/03/2019                     0.9190