Hoe oud is de stierenmarkt? 13 maart 2019

13 maart 2019

Marktwaarnemers bestempelen een stierenmarkt vaak als een onafgebroken stijging zonder tussentijdse correctie van meer dan 20%. De S&P 500 komt dus pas in een officiële berenmarkt terecht als de correctie meer dan 20% bedraagt. Volgens deze definitie is de bull market ondertussen al tien jaar oud. Tien jaar lijkt lang en sommige strategen waarschuwen voor een nieuwe grote correctie enkel omdat de cyclus als oud wordt ervaren. De vorige correcties bereikten immers nooit de 20%-grens:

                S&P 500 correctie in 2010:                           -15,99%

                S&P 500 correctie in 2011:                           -18,77%

                S&P 500 correctie in 2015/2016:                -14,06%

                S&P 500 correctie in 2018:                           -19,78%

Maar bovenstaande definitie is totaal nutteloos. Niemand weet waar die 20%-grens vandaan komt. Ze lijkt arbitrair gekozen. Is er pas schade vanaf -20%? Doen opportuniteiten zich pas voor vanaf -20%? Wordt de berenmarkt telkens dieper wanneer we de -20% doorbreken? Beleggers hebben nood aan een nieuwe definitie van een berenmarkt: Een berenmarkt is een marktomgeving waar de meerderheid van de aandelen zich in een negatieve lange termijn trend bevindt. Als veel aandelen terzelfdertijd corrigeren – ongeacht de grootte van de correctie op indexniveau – slaat het negatief sentiment toe bij de beleggers. Dat is een werkelijke berenmarkt. Er bestaan een aantal variaties om dit te meten. We illustreren er twee.

  • Het percentage aandelen binnen een index die boven het 200-daags gemiddelde noteert

Als meer dan de helft van de aandelen onder het voortschrijdend lange termijn gemiddelde noteert, bevindt de S&P 500 zich in een berenmarkt. Volgens deze definitie is de bull market nog maar een paar weken oud. En we hebben sinds 2009 maar liefst 7 berenmarkten achter de rug (2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2016 en 2018).

Fig 1      S&P 500 & percentage aandelen dat boven het 200-daags gemiddelde noteert

Bron: Merit Capital Macro Research

  • Het percentage aandelen binnen een index die 20% gezakt is sinds zijn hoogtepunt over het voorbije jaar

In plaats van een correctie te meten op indexniveau, bekijken we hoeveel aandelen reeds meer dan 20% gezakt zijn over het voorbij jaar. Ook volgens deze definitie is de Amerikaanse bull nog maar enkele weken oud. En sinds 2009 kende de S&P 500 vier berenmarkten (2010, 2011, 2016 en 2018). In december 2018 noteerde iets meer dan de helft van de aandelen 20% onder zijn hoogtepunt. Sinds kort is dit gezakt tot 33%.

 Fig 2      S&P 500 & het percentage aandelen dat 20% onder de high van vorig jaar noteert.

Bron: Merit Capital Macro Research

CONCLUSIE

Een aandelenindex kan heel wat opgelopen schade verbergen. Dit komt omdat de meeste aandelenindices marktkapitalisatie gewogen indices zijn. De grootste aandelen bepalen immers in grote mate de koersevolutie.  Een aandelenindex verbergt daardoor ook vaak trends die compleet afwijken van de perceptie die de belegger ervaart door enkel te kijken naar de index. We geven u ook nog dezelfde grafieken voor voor de Europese Stoxx 600 index.

Fig 3      Stoxx 600  & percentage aandelen dat boven 200-daags gemiddelde noteert

Bron: Merit Capital Macro Research

Fig 4      Stoxx 600 & percentage aandelen dat 20% onder de high van vorig jaar noteert

Bron: Merit Capital Macro Research

Hans Heytens - Head of Research